Γραφείο Υποψηφίου Δημάρχου:

25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ, Γαλατάς

ΤΚ: 18020

Τηλ.: (+30) 6973389692, 2298042151

E-mail: spyrospollalis@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μου